Ursula Kaufmann

  • 1132/20849

Home / Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017

Cosmopolis,22.09.2017, Regie Johan Simons, Foto Ursula Kaufmann J09A3738.jpg
Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017