J09A0028.JPG Anoushka Shankar ProjectThumbnailsAnoushka Shankar Project
Konzerthaus Dortmund - 17.04.2013