Ursula Kaufmann

  • 44/52

Home/Oper / Opera/Julian Crouch und Brian Mertes/Jedermann 2014 / Jedermann (2014)

Jedermann,Salzburger Festspiele, 18.07.2014, Foto Ursula Kaufmann J09A4278.JPG
Salzburger Festspiele - Juli 2014.
Jedermann: Cornelius Obonya, Buhlschaft: Brigitte Hobmeier, Tod: Peter Lohmeyer, Mammon: Jürgen Tarrach, Teufel: Simon Scharz