Ursula Kaufmann

  • 1134/20737

Home / Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017

Cosmopolis,22.09.2017,Regie Johan Simons, Foto Ursula Kaufmann _33A7319.jpg
Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017