Ursula Kaufmann

  • 1126/20787

Home / Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017

Cosmopolis, 22.09.2017, Regie Johan Simons, Foto Ursula Kaufmann J09A3867.jpg
Johan Simons | COSMOPOLIS von Don DeLillo | Jahrhunderthalle, Ruhrtriennale 2017 | Premiere 22.09.2017