J09A7074.jpg Anna Netrebko und Yusif Eyvazov | Salzburger Festspiele | 02.08.2017ThumbnailsAnna Netrebko und Yusif Eyvazov | Salzburger Festspiele | 02.08.2017Anna Netrebko und Yusif Eyvazov | Salzburger Festspiele | 02.08.2017ThumbnailsAnna Netrebko und Yusif Eyvazov | Salzburger Festspiele | 02.08.2017
Anna Netrebko und Yusif Eyvazov | Salzburger Festspiele | 02.08.2017