Home / Kunst & Reise / Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel / Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel
 
 
 
DSC03496.jpg
 
Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel
  • Description
Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel | Hamm | 07.03.2015