Ursula Kaufmann

  • 31/55

Home/Kunst & Reise/Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel / Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel

DSC03496.jpg
Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel | Hamm | 07.03.2015